Täna läheb teisele lugemisele seadus, mis kaotab meie kodude turvalisuse. Iga politseinik võib siis tungida teise inimese koju tervishoiu töötaja ässitusel. Kuriteoks saab olema kasvõi see, kui sul on tulnud sugulased või sõbrad külla. Viimane võimalus on seda peatada. Kui sa ei saa ise minna Toompeale, saada kiri riigikogu liikmetele.

Siin on sulle üks võimalik kirjasisu:

KIRI RIIGIKOGU LIIKMETELE

Armsad inimesed! Meil on õigus seista oma õiguste ja vabaduste eest!

Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.  Riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid on Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa. 

Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust.

Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest.

Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus.

Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele. 

Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma.  Kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele.” (EV Põhiseadus)

Kätte on jõudnud aeg, kus meil on vaja meelde tuletada Eesti Vabariigi põhiseadust ja selle eest seista. Kui demokraatlikud väärtused kukuvad, siis kukub varsti kogu riik. Ma ei taha elada riigis, mis toimib nagu natsi Saksamaa või Nõukogude Liit, kus inimõigused oli vaid unistus ning igat peret valitses hirm uksele koputuse ees.

Minul ja kõigil teistel inimestel on täna veel õigus võtta ühendust oma saadikutega Riigikogust ja väljendada neile oma muret. Teen seda lootuses, et oleme veel demokraatlik riik.

Täna on see aeg, kus mina kasutan seda õigust ja kirjutan Riigikogule oma murest. Ma võtan alt need aadressid, kleebin aadressireale ja saadan neile oma sõnumi enne 31. märtsi.  

Vt aadresse lõpus

Armas rahva saadik! 

Ma kirjutan Teile suure murega Eesti demokraatia pärast. Loodan südamest, et ka Teie soovite elada harmoonilises ja inimõigusi austavas riigis ning võtate mu muret kuulda.  

Kahjuks on täna Teie laual seaduseelnõu 347 SE, mis ohustab demokraatiat ning annab ametnikele piiramatu voli hakata võimu kuritarvitama ja inimõigusi rikkuma. Ajalugu on korduvalt näidanud, et ahvatlus võimu kuritarvitada kasvab kohe, kui võimu ei saa piirata kohtu kontrolliga. Seaduseelnõuga 347 SE antakse Terviseametile ja politseile põhjendamatult suur võim, mida kohus ei hakka kontrollima.

Ma ootan, loodan ja palun Teid, et Te teeksite järgmised ettepanekud Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmiseks:

– Lõpetada ilma tõenduspõhise aluseta nakkushaiguste tõrje meetmete ja ettevaatusabinõude (nagu maskid, asutuste sulgemine, riigi lukkupanek) sunniviisilist rakendamist üldpopulatsioonis. (§ 28) Tänaseks on juba osades riikides jõutud järeldusele, et kasutatud meetmed ei teeni ühtegi kasutoovat eesmärki põhjustades hoopis katastroofilist ühiskondlikku ja majanduslikku kahju. See oleks kuritegu rahva suhtes ning neid ei tohiks enam kunagi kasutada. [Viide 1]

– Kehtestada selge “ohtliku nakkushaiguse” definitsioon. Praeguse sõnastuse juures saab sunnimeetmeid rakendada iga nohu, köha  või gripi korral.   (§ 2 lg (1) p 3)

– Lõpetada seadusandliku aluse rajamine ametnike omavoliks ja inimeste väärkohtlemiseks. Mitte kellegi inimõigusi ei tohi piirata ilma põhjaliku uurimise, selgete aluste ja kohtuotsuseta. Ametnikele voli andmine inimõiguste piiramise otsustamiseks on ennekuulmatu ja omane diktatuurile! (§ 45)

– Lõpetada igasugused trahvid tervetele inimestele oma põhiseaduslike õiguste ja vabaduste teostamise eest. (§ 45 – 48)

– Seista vastu tervete inimeste allutamisele terviseuuringutele (§ 28 lg 2). See on eriti problemaatiline, kuna Eesti on liitunud 2002 a. rahvusvahelise välislepinguga “Inimõiguste ja biomeditsiini konventsioon: inimõiguste ja inimväärikuse kaitse bioloogia ja arstiteaduse rakendamisel”, millega riik on võtnud kohustuse seada inimese huvid ja heaolu kõrgemaks puhtühiskondlikest ning teaduslikest huvidest (Art 2) ning mis sätestab, et sekkumine tervise valdkonnas võib toimuda üksnes pärast seda, kui asjaomane isik on informeerituna ja vabatahtlikult andnud selleks oma nõusoleku. Asjaomane isik võib oma nõusoleku alati tagasi võtta (Art 5). [Viide 2]

– Nõuda valitsuselt olemasoleva olukorra selget ohuanalüüsi ning kasutatavate meetmete põhjalikku ja teaduspõhist kasu-kahju hinnangut. Teha avalikuks kogu ametkondlik koroonaga seotud info ning nõuda Teadusnõukoja soovituste selgeid põhjendusi teaduspõhiste allikatega.

–  Palume Teil tühistada Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) muutmise eelnõu 347 SE ja tühistada  NETS kehtivas redaktsioonis  § 45-48

Ajalugu mäletab Teid Teie tegude järgi!

Loodan, et seisate Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Eesti rahva põhiõiguste eest.

Lugupidamisega

Viide 1: 

Dokument «COVID-19 Response», HART – Health Advisory & Recovery Team, 24.03.2021, https://www.hartgroup.org/wp-content/uploads/2021/03/240321-Updated-HART-review.pdf

Viide 2: 

Välisleping «Inimõiguste ja biomeditsiini konventsioon: inimõiguste ja inimväärikuse kaitse bioloogia ja arstiteaduse rakendamisel» RT II 2002, 1,2   https://www.riigiteataja.ee/akt/78570

Siin on riigikogu liikmete kirja-aadressid:

merry.aart@riigikogu.ee, annely.akkermann@riigikogu.ee, yoko.alender@riigikogu.ee, tiiu.aro@riigikogu.ee, riho.breivel@riigikogu.ee, dmitri.dmitrijev@riigikogu.ee, ivi.eenmaa@riigikogu.ee, enn.eesmaa@riigikogu.ee, peeter.ernits@riigikogu.ee, hele.everaus@riigikogu.ee, kalle.grynthal@riigikogu.ee, helle-moonika.helme@riigikogu.ee, mart.helme@riigikogu.ee, martin.helme@riigikogu.ee, kaido.hoovelson@riigikogu.ee, jyri.jaanson@riigikogu.ee, maria.jufereva-skuratovski@riigikogu.ee, jaak.juske@riigikogu.ee, toomas.jarveoja@riigikogu.ee, marek.jyrgenson@riigikogu.ee, ruuben.kaalep@riigikogu.ee, raimond.kaljulaid@riigikogu.ee, siim.kallas@riigikogu.ee, sulev.kannimae@riigikogu.ee, jaanus.karilaid@riigikogu.ee, uno.kaskpeit@riigikogu.ee, erkki.keldo@riigikogu.ee, kert.kingo@riigikogu.ee, signe.kivi@riigikogu.ee, toomas.kivimagi@riigikogu.ee, aivar.kokk@riigikogu.ee, rene.kokk@riigikogu.ee, mihhail.korb@riigikogu.ee, andrei.korobeinik@riigikogu.ee, siret.kotka@riigikogu.ee, heiki.kranich@riigikogu.ee, igor.kravtsenko@riigikogu.ee, eerik-niiles.kross@riigikogu.ee, tarmo.kruusimae@riigikogu.ee, leo.kunnas@riigikogu.ee, kalvi.kova@riigikogu.ee, helmen.kytt@riigikogu.ee, ants.laaneots@riigikogu.ee, viktoria.ladonskaja-kubits@riigikogu.ee, alar.laneman@riigikogu.ee, jyrgen.ligi@riigikogu.ee, oudekki.loone@riigikogu.ee, mihhail.lotman@riigikogu.ee, jyri.luik@riigikogu.ee, lauri.laanemets@riigikogu.ee, natalia.malleus@riigikogu.ee, andres.metsoja@riigikogu.ee, kristen.michal@riigikogu.ee, marko.mihkelson@riigikogu.ee, madis.milling@riigikogu.ee, aadu.must@riigikogu.ee, eduard.odinets@riigikogu.ee, jevgeni.ossinovski@riigikogu.ee, ivari.padar@riigikogu.ee, hanno.pevkur@riigikogu.ee, heljo.pikhof@riigikogu.ee, onne.pillak@riigikogu.ee, siim.pohlak@riigikogu.ee, anti.poolamets@riigikogu.ee, heidy.purga@riigikogu.ee, paul.puustusmaa@riigikogu.ee, henn.polluaas@riigikogu.ee, peeter.rahnel@riigikogu.ee, mati.raidma@riigikogu.ee, valdo.randpere@riigikogu.ee, jyri.ratas@riigikogu.ee, urmas.reinsalu@riigikogu.ee, urmas.reitelmann@riigikogu.ee, martin.repinski@riigikogu.ee, mailis.reps@riigikogu.ee, indrek.saar@riigikogu.ee, yllar.saaremae@riigikogu.ee, kersti.sarapuu@riigikogu.ee, erki.savisaar@riigikogu.ee, helir-valdor.seeder@riigikogu.ee, andrus.seeme@riigikogu.ee, sven.sester@riigikogu.ee, priit.sibul@riigikogu.ee, riina.sikkut@riigikogu.ee, imre.sooaar@riigikogu.ee, mihhail.stalnuhhin@riigikogu.ee, timo.suslov@riigikogu.ee, margit.sutrop@riigikogu.ee, aivar.soerd@riigikogu.ee, kristina.smigun-vahi@riigikogu.ee, marko.sorin@riigikogu.ee, raivo.tamm@riigikogu.ee, tarmo.tamm@riigikogu.ee, urve.tiidus@riigikogu.ee, vilja.toomast@riigikogu.ee, marko.torm@riigikogu.ee, marika.tuus-laul@riigikogu.ee, jaak.valge@riigikogu.ee, viktor.vassiljev@riigikogu.ee, aivar.viidik@riigikogu.ee, mart.vorklaev@riigikogu.ee

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s